Disclaimer

Disclaimer

Over de werken bij site van Medsen Apotheek

Medsen Apotheek optimaliseert zijn klantenservice door middel van internet. Daartoe biedt Medsen Apotheek zijn kennis online aan op een eigen site. 24 uur per dag kunnen bezoekers van de site informatie krijgen over Medsen Apotheek en het actuele vacatureoverzicht.

Medsen Apotheek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website en/of informatie welke via een doorlink(s) wordt bezocht. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Deze site is geoptimaliseerd voor Mozilla Firefox, Chrome, Microsoft Internet Explorer versie 11.0 en hoger.